TEL.: +48 71 3251089, +48 601716430

SCHEMATY REGAŁÓW I MEBLI SKLEPOWYCH SYSTEMU TEGOMETALL I EDEN

Obok podano orientacyjne ceny netto regałów.

Z uwagi na duże wahania cen stali podane ceny są orientacyjne. O aktualne ceny proszę kierować zapytania mailowo.

Niniejszy cennnik nie stanowi oferty cenowej. 

Przelicznik 1 Euro = 4,42 zł


Moduły długości regałów

      System regałów występuje w kilku umodułach długości.

      moduł  L100 cm

      moduł  L125 cm

      moduł  L66,5 cm

      moduł narożnik wewnętzny  IE 76x76

      moduł narożnik zewnętrzny  AE

Regał przyścienny (1)


     moduł L100            W210/100/T47x2,T37x2,T30     cena  680,00 zł

     moduł L125            W210/125/T47x2,T37x2,T30     cena  763,00 zł

     moduł L66,5           W210/66,5/T47x2,T37x2,T30    cena  692,00 zł

    element końcowy ciągu regałów    W210/T47           cena  197,00 zł

Regał przyścienny (2)

   

     moduł L100            W210/100/T47,T37x4        cena  663,00 zł

     moduł L125            W210/125/T47,T37x4        cena  750,00 zł

     moduł L66,5           W210/66,5/T47,T37x4       cena  669,00 zł

     element końcowy ciągu regałów  W210/T47    cena  197,00 zł

Regał przyścienny (3)

    moduł L100            W210/100/T47x2,T37x3        cena  678,00 zł

     moduł L125            W210/125/T47x2,T37x3       cena  769,00 zł

     moduł L66,5           W210/66,5/T47x2,T37x3      cena  689,00 zł

    element końcowy ciągu regałów    W210/T47      cena 197,00 zł

Regał przyścienny (4)

   moduł L100            W210/100/T47x2,T37/RLx3           cena  665,00 zł

     moduł L125            W210/125/T47x2,T37/RLx3         cena  7722,00 zł

     moduł L66,5           W210/66,5/T47x2,T37/RLx3        cena  666,00 zł

    element końcowy ciągu regałów    W210/T47             cena  197,00 zł

Regał przyścienny (5)

    moduł L100            W210/100/T47/RLx5            cena  595,00 zł

     moduł L125            W210/125/T47/RLx5           cena  632,00 zł

     moduł L66,5           W210/66,5/T47/RLx5          cena  591,00 zł

    element końcowy ciągu regałów    W210/T47    cena  197,00 zł

Regał przyścienny (6)

     moduł   IE            W210/IE/T47x2,T37x2,T30      cena  1214,00 zł

     element końcowy ciągu regałów    W210/T47     cena  197,00 zł

Regał gondola (7)

    moduł L100            WG150/100/T47x2,T37x6       cena  995,00 zł

     moduł L125            WG150/125/T47x2,T37x6      cena  1120,00 zł

     moduł L66,5           WG150/66,5/T47x2,T37x6     cena  972,00 zł

    element końcowy ciągu regałów    WG150/T47     cena  230,00 zł

Regał gondola (8)

     moduł L100            WG180/100/T47x2,T37x8       cena  1131,00 zł

     moduł L125            WG180/125/T47x2,T37x8       cena  1295,00 zł

     moduł L66,5           WG180/66,5/T47x2,T37x8      cena  1089,00 zł

    element końcowy ciągu regałów    WG180/T47      cena  244,00 zł

Regał gondola (9)

     moduł L100            WG210/100/T47x2,T37x8       cena  1264,00 zł

     moduł L125            WG210/125/T47x2,T37x8       cena  1447,00 zł

     moduł L66,5           WG210/66,5/T47x2,T37x8      cena  1254,00 zł

    element końcowy ciągu regałów    WG210/T47     cena  262,00 zł