TEL.: +48 71 326-11-28, +48 71 325-10-89

SCHEMATY REGAŁÓW I MEBLI SKLEPOWYCH SYSTEMU TEGOMETALL I EDEN

Obok podano orientacyjne ceny netto regałów systemu Eden. Przelicznik 1 Euro = 4,20 zł


Moduły długości regałów

      System regałów występuje w kilku umodułach długości.

      moduł  L100 cm

      moduł  L125 cm

      moduł  L66,5 cm

      moduł narożnik wewnętzny  IE 76x76

      moduł narożnik zewnętrzny  AE

Regał przyścienny (1)


     moduł L100            W210/100/T47x2,T37x2,T30     cena  489,00 zł

     moduł L125            W210/125/T47x2,T37x2,T30     cena  540,00 zł

     moduł L66,5           W210/66,5/T47x2,T37x2,T30    cena  497,00 zł

    element końcowy ciągu regałów    W210/T47           cena  142,00 zł

Regał przyścienny (2)

   

     moduł L100            W210/100/T47,T37x4        cena  476,00 zł

     moduł L125            W210/125/T47,T37x4        cena  528,00 zł

     moduł L66,5           W210/66,5/T47,T37x4       cena  481,00 zł

     element końcowy ciągu regałów  W210/T47    cena  142,00 zł

Regał przyścienny (3)

    moduł L100            W210/100/T47x2,T37x3        cena  487,00 zł

     moduł L125            W210/125/T47x2,T37x3       cena  540,00 zł

     moduł L66,5           W210/66,5/T47x2,T37x3      cena  495,00 zł

    element końcowy ciągu regałów    W210/T47      cena 142,00 zł

Regał przyścienny (4)

   moduł L100            W210/100/T47x2,T37/RLx3           cena  477,00 zł

     moduł L125            W210/125/T47x2,T37/RLx3         cena  518,00 zł

     moduł L66,5           W210/66,5/T47x2,T37/RLx3        cena  478,00 zł

    element końcowy ciągu regałów    W210/T47             cena  142,00 zł

Regał przyścienny (5)

    moduł L100            W210/100/T47/RLx5            cena  427,00 zł

     moduł L125            W210/125/T47/RLx5           cena  454,00 zł

     moduł L66,5           W210/66,5/T47/RLx5          cena  424,00 zł

    element końcowy ciągu regałów    W210/T47    cena  142,00 zł

Regał przyścienny (6)

     moduł   IE            W210/IE/T47x2,T37x2,T30      cena  863,00 zł

     element końcowy ciągu regałów    W210/T47     cena  142,00 zł

Regał gondola (7)

    moduł L100            WG150/100/T47x2,T37x6       cena  746,00 zł

     moduł L125            WG150/125/T47x2,T37x6      cena  848,00 zł

     moduł L66,5           WG150/66,5/T47x2,T37x6     cena  732,00 zł

    element końcowy ciągu regałów    WG150/T47     cena  167,00 zł

Regał gondola (8)

     moduł L100            WG180/100/T47x2,T37x8       cena  850,00 zł

     moduł L125            WG180/125/T47x2,T37x8       cena  960,00 zł

     moduł L66,5           WG180/66,5/T47x2,T37x8      cena  839,00 zł

    element końcowy ciągu regałów    WG180/T47      cena  168,00 zł

Regał gondola (9)

     moduł L100            WG210/100/T47x2,T37x8       cena  857,00 zł

     moduł L125            WG210/125/T47x2,T37x8       cena  960,00 zł

     moduł L66,5           WG210/66,5/T47x2,T37x8      cena  867,00 zł

    element końcowy ciągu regałów    WG210/T47     cena  189,00 zł